Trang chủ > Truyện ngắn > Chuyện đời nay nói tóm tắt thế này

Chuyện đời nay nói tóm tắt thế này

Tháng Mười 25, 2010

Truyện ngắn Vương Ngọc Minh / Tạp Chí Da Màu

Ngó trước/sau nhắm coi mòi mới sang
tuổi đời [hừm!] nom
thiệt khó đoán đã thế cứ luôn miệng “. . . yes . . . yes!” mỗi bận tôi nói
“. . . no . . . no!” mỗi lần tôi hỏi
suốt hai giờ đồng hồ phát thương cảm quá đỗi đâm ôn tồn:  “qua” đã nhập quốc tịch
mỹ

hễ ưng(!) ta làm hai đám—hỏi trước
cưới sau
về chung sống
thổi cơm
ăn/ở [đâu đấy] một thời gian tự động sẽ có quốc tịch
mỹ

khi ấy tha hồ “yes yes . . . no no!” nhìn
nhìn
chớp mắt liên hồi [như thể trăn trối] như tôi từ trên trời rớt xuống
nàng hết “. . . i mean . . . uh!
ah!
you mean . . .” liền buột mồm: shocked!

lập tức nhìn thẳng mặt
thấy gian hay sao mà nàng quày quả
tay trái cầm chắc que móc lon / tay phải nắm một túi nặng lon

VNM-LuomLon

bỏ đi
. . . thử coi ai “shocked” cho biết!

Vương Ngọc Minh

24 tháng mười 2010

 

%d bloggers like this: