Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Hội nghị Trung ương 14 sắp họp

Hội nghị Trung ương 14 sắp họp

Tháng Mười Hai 7, 2010

BBC: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 chuẩn bị họp tuần tới nhằm thống nhất phương án nhân sự trình Đại hội Đảng XI.

Tuy thời điểm họp chưa được thông báo chính thức, nhưng một số nguồn tin cho BBC hay cuộc họp quan trọng này sẽ khai mạc vào Chủ nhật 12/12.

Thông thường, các hội nghị trung ương diễn ra trên dưới một tuần.

Người ta trông đợi tại đây dàn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, kể cả ban lãnh đạo cao nhất, sẽ được chốt lại để sẵn sàng cho Đại hội Đảng XI, tổ chức vào giữa tháng 1/2011.

Tại Hội nghị Trung ương 13 (08/10-14/10) phương án nhân sự trình Đại hội Đảng vẫn chưa ngã ngũ.

Cho tới tận tuần này, một số tỉnh thành mới tổ chức xong đại hội đảng bộ để bầu ra người đứng đầu tổ chức Đảng của địa phương mình.

Kết quả bầu chọn từ các đại hội đảng bộ địa phương giúp hình thành cơ cấu ban đầu của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Phương án này sẽ được đưa ra trình Đại hội Đảng sau đó, nhưng công việc này chỉ mang tính thủ tục.

Tuy nhiên dàn nhân sự lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng sẽ không được công bố cho tới tận khi Đại hội Đảng XI diễn ra.

 

%d bloggers like this: