Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Đệ Tử Lê Khả Phiêu Đại Thắng: Trọng, Nghị, Rứa, Hùng, Anh

Đệ Tử Lê Khả Phiêu Đại Thắng: Trọng, Nghị, Rứa, Hùng, Anh

Tháng Một 20, 2011

HÀ NỘI (Đặc biệt của Việt Báo) – Phe Lê Khả Phiếu đã thắng lớn trong Đại Hội Đảng CSVN.
Sáng  19/1 vưà qua, tại phiên bế mạc Đại hội  đảng CSVN khóa 11,  danh sách  Bộ Chính trị đảng CSVN khóa  mới được công bố với 14 ủy viên, trong đó các uỷ viên có vị  thứ từ 1 đến 9 là ủy viên Bộ Chính trị khóa 10  tiền nhiệm,  và các ủy viên từ vị thứ  10 đến 14 là thành phần mới.
Trong số 14 ủy  viên, Nguyễn Phú Trọng (67 tuổi), xếp vị  thứ  8, lại  được bầu làm Tổng bí thư.  Trương Tấn Sang (62 tuổi), xếp ở vị trí số 1, là nhân vật  được dự kiến thay thế Nguyễn Minh Triết, giữ chức chủ tịch nước vào mùa hè 2011, sau cuộc  họp của   Quốc hội  CSVN sẽ tổ chức vào hạ tuần tháng 3/2011.  Đây là lần đầu tiên, nhân vật  có  vị  thứ  số 1   Bộ  Chính trị (dựa theo kết quả  bầu cử  của ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN khóa mới), không  được bầu làm Tổng bí thư như các kỳ đại hội trước.
Sau đây là danh sách 14 ủy viên Bộ Chính trị  khóa 11,  xếp theo  vị thứ  của kết quả bầu cử  được công bố  (ghi theo bản tin của báo điện tử Cộng Sản, và thông tấn xã nhà nước TTXVN ngày 19/1/2011), phần chức vụ là  ghi chú của VB.
1-Trương Tấn Sang (Thường trực Bộ Chính trị khoá 10); 2-Phùng Quang Thanh ( Bộ trưởng Quốc phòng); 3-Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng); 4- Nguyễn Sinh Hùng (Phó Thủ  tướng); 5- Lê Hồng Anh (Bộ trưởng Công an);6- Lê Thanh Hải(Bí thư Thành ủy TPSG); 7-Tô Huy Rứa (Trưởng ban  Tuyên giáo trung ương); 8- Nguyễn Phú Trọng  (Chủ tịch Quốc hội); 9-Phạm Quang Nghị (Bí thư Thành ủy Hà Nội); 10- Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an);11- Tòng Thị Phóng (Phó Chủ tịch Quốc hội); 12- Ngô Văn Dụ (Chánh văn phòng trung ương đảng);  13-Đinh Thế Huynh (Tổng biên tập báo Nhân Dân); 14-Nguyễn Xuân Phúc (Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ).
Qua danh sách nói trên,  có 5/9  ủy viên Bộ Chính trị khóa 10  tái đắc cử  là Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa,  Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh,  được ghi nhận   là những nhân vật  đã  được Lê Khả Phiêu (nguyên Tổng bí thư đảng CSVN   từ tháng 12/ 1997 đến tháng 4/2011) tin cậy và  bố trí vào các chức vụ trọng yếu,  khi Phiêu thay thế Đỗ Mười sau  Hội nghị  trung ương lần thứ 4 của khóa 8  (tháng 12/1997). Trong 5 uỷ viên này, thì Nguyễn Phú Trọng ( 67 tuổi, tiến sĩ Chính trị học,   quê quán Hà Nội) là nhân vật thân tín nhất của Phiêu.   Ngay sau khi  nắm chức Tổng bí thư,   Phiêu đã đưa Nguyễn Phú Trọng, vào thời gian đó là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, vào Bộ Chính Trị, phụ trách công tác Tư tưởng-Văn hóa và Khoa giáo  trung ương,   và từ tháng 1/2000 là Bí thư Thành ủy Hà Nội cho đến tháng 6/2006 thì   được bầu làm chủ tịch Quốc hội.
Ngoài Nguyễn Phú Trọng, còn có Phạm Quang  Nghị và Tô Huy Rưá ( cùng quê quán Thanh Hóa với Phiêu),  được Phiêu  tiến cử, bố trí vào các vị trí trọng yếu. Phạm   Quang Nghị   ( 62 tuổi) được Phiêu tiến cử vào ban chấp hành trung ương khóa 8  (nhiệm kỳ 1996-2001)  và  được Phiêu bố trí    giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam từ 1997-2001, trước khi về Hà Nội, giữ chức Bộ trưởng Văn hóa-Thông tin rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội từ tháng 7/2006.  Còn  Tô  Huy Rứa (64 tuổi)  được Phiêu bố trí vào trung ương đảng và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ  cuối năm 1999, trước khi về Hà Nội vào năm 2003 lần lượt  giữ chức Phó giám đốc, Giám đốc Học viện chính trị, tiếp đó là Bí thư Trung ương đảng, Trưởng  ban Tuyên giáo trung ương.
Về trường hợp Lê Hồng Anh (62 tuổi, Bộ trưởng Công an, quê ở Kiên Giang),  đây là nhân vật  được Phiêu  tiến cử vào trung ương đảng từ khóa 8,  và  được  bố trí làm  Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trước khi ra Hà Nội  vào tháng 4/2001 và giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, rồi Bộ trưởng Công An.
Về Nguỳễn Sinh Hùng ( 65 tuổi, Phó thủ tướng, quê  quán Nghệ An), được dự kiến giữ chức chủ tịch Quốc hội thay Nguyễn Phú Trọng,   cũng là nhân vật được Phiêu  tiến cử  vào trung ương đảng từ khóa 8,  khi Hùng đang là Thứ  trưởng Bộ Tài chính vào năm 1996.
Trong khi  Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng  được ghi nhận là “kình địch” nhau,  5 tân ủy viên Bộ Chính trị do phe Nông   Đức Mạnh  tiến cử,   còn Lê Thanh Hải (bí thư Thành ủy TPSG) và Phùng  Quang Thanh (Bộ trưởng Quốc phòng) thì “thủ thế” để tại vị,  thì   qua những ghi nhận nêu trên, công luận có thể  thấy   được  nhóm thân tín của Lê Khả Phiêu chiếm ưu thế tại Bộ Chính trị khoá 11, khi mà Tổng bí thư  và 4 ủy viên  giữ chức  vụ trọng  yếu  đều là “người” của Phiêu.
Cũng cần nhắc lại rằng chính Lê Khả Phiêu đã  lột chức Bí  thư Thành ủy TP Sài Gòn của Trương Tấn Sang vào đầu năm 2000, cử Nguyễn Minh  Triết thay thế.  Sang bị  được  đưa ra Hà Nội giữ chức Trưởng  ban  Kinh tế trung ương , và vào đầu năm 2001,  trước khi đại hội khóa 9 họp vào tháng 4, Phiêu vận động để tái cử chức Tổng   bí thư nhưng  bị phe Đỗ Mười vô hiệu hóa. Dư luận lúc bấy giờ cho rằng nếu Phiêu tái đắc cử, thì Sang sẽ bị loại ra khỏi  Bộ Chính trị từ năm 2001.

Việt Báo

Advertisements
%d bloggers like this: