Trang chủ > Người Việt hải ngoại > Cựu DB Cao Quang Ánh: ‘Tranh cử ‘để cộng đồng có tiếng nói mạnh’

Cựu DB Cao Quang Ánh: ‘Tranh cử ‘để cộng đồng có tiếng nói mạnh’

Tháng Tư 18, 2011

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt:  NEW ORLEANS (NV) – Cựu Dân Biểu Liên Bang Joseph Cao Quang Ánh tuần qua công bố ý định tranh cử chức bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Louisiana.

Cựu DB Joseph Cao Quang Ánh. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Cựu Dân Biểu Joseph Cao là một luật sư hành nghề tại Louisiana. Năm 2000, ông đắc cử vào Hạ Viện liên bang, đánh bại DB William J. Jefferson từng tại chức 9 nhiệm kỳ. DB Joseph Cao trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào một chức vụ liên bang. Tuy nhiên, tới năm 2010 ông bị thất bại khi ra tái tranh cử.

Báo Người Việt nói chuyện với cựu Dân Biểu Joseph Cao qua điện thoại về quyết định tranh cử chức bộ trưởng Tư Pháp (Attorney General) của tiểu bang Louisiana.

Vũ Quí Hạo Nhiên (NV): Xin ông cho biết điều gì khiến ông muốn ra tranh cử vào chức vụ này?

DB Joseph Cao: Vâng, nếu mà nói ra thì cũng có một vài vấn đề. Thứ nhất tôi nghĩ cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta phải cần tiếp tục có một tiếng nói mạnh ở chính trị dòng chính. Cơ hội để tôi có thể tiếp tục có tiếng nói đó là ra tranh cử cho chức vụ bộ trưởng Bộ Tư Pháp Louisiana và hy vọng là thắng được thì chúng ta vẫn còn một tiếng nói. Nói chung, mặc dù không còn ở trong Quốc Hội nhưng tiếng nói của một người bộ trưởng Bộ Tư Pháp tiểu bang, tôi thấy nó cũng có một ảnh hưởng lớn lao đối với cộng đồng chúng ta.

NV: So với người đương nhiệm bây giờ, Bộ Trưởng Buddy Caldwell, thì ông nghĩ ông có thể làm được gì hơn ông Caldwell?

DB Joseph Cao: Hiện tại tôi thấy ông bộ trưởng không có chú ý đầy đủ về những vấn đề liên hệ tới vụ dầu loang ở ngoài biển, sự bảo vệ cho những vấn đề kinh tế của tiểu bang, những vấn đề sức khỏe cho người dân, sự đòi bồi thường cho người dân không được công bằng, về chuyện moratorium (cấm khoan dầu) Tổng Thống Obama đặt ra sau khi xảy ra vụ dầu loang, tôi thấy đó là những vấn đề mà ông bộ trưởng hiện tại không address (quan tâm) đầy đủ. Tôi hy vọng nếu tôi được thắng cử thì đó là những vấn đề tôi chú ý tới. Thứ hai là vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ. Tôi thấy ông ấy cũng rất là yếu trong vấn đề đó. Trách nhiệm chính của người bộ trưởng Tư Pháp là bảo vệ cho dân, giúp cho dân trong vấn đề dầu loang trong 4 năm qua, ông ấy đã không có chú ý tới vấn đề đó, ông chỉ chú ý vấn đề hình sự, đó không phải là đặc tính của người bộ trưởng Tư Pháp.

NV: Nói về chuyện hình sự thì nhiều người hiểu nhân vật ở chức vụ bộ trưởng Tư Pháp như là người đứng đầu ngành công lực của một tiểu bang. Ông nghĩ gì về điều này và vai trò của mình?

DB Joseph Cao: Vâng, thứ nhất dựa trên luật pháp của Louisiana, người bộ trưởng Tư Pháp không có nắm đầu về hình sự. Dựa trên hiến pháp của Louisiana người BT Tư pháp không có thẩm quyền liên hệ tới vấn đề hình sự. Nếu tôi là một người bộ trưởng muốn truy tố một người nào đó, tôi phải cần đưa cho người biện lý D.A. của quận hay của thành phố cho họ làm. Nếu họ không có muốn làm hay là họ bị conflict of interest (mâu thuẫn quyền lợi) thì lúc đó họ mới mời người bộ trưởng Bộ Tư Pháp vô, văn phòng của BT Tư pháp liên hệ đến những vấn đề hình sự của Louisiana. Cho nên chức vụ của người BT Tư Pháp ở Louisiana không phải liên hệ về hình sự mà liên hệ về dân sự.

NV: Trong những năm qua hành nghề luật sư thì ông thấy kinh nghiệm làm LS của ông có giúp ông trở thành một người BT Tư pháp giỏi hơn ông bộ trưởng hiện thời như thế nào?

DB Joseph Cao: Thứ nhất, một người BT Bộ Tư Pháp, có một cái khiếu rất quan trọng đó là người đó cần một kinh nghiệm về lãnh đạo, quản trị. Qua những kinh nghiệm hai năm qua quản trị hai văn phòng (dân biểu liên bang) của tôi, một ở Louisiana và một ở Washington DC làm tất cả những vấn đề để giúp cho dân trong hai năm qua, tôi thấy đó là những việc làm chuẩn bị cho tôi để quản trị văn phòng của BT Bộ Tư Pháp. Trong những case cần phải đưa ra tòa án, tranh luận ngoài tòa thì toàn những người phụ tá họ làm. Việc làm chính của người BT Bộ Tư Pháp là một administrator (người quản trị), một CEO của một cơ quan. Những việc làm trong hai năm qua của tôi trong Quốc Hội đã chuẩn bị cho tôi những việc làm này.

NV: Ông có biết ngân sách của Bộ Tư Pháp Louisiana là bao nhiêu không?

DB Joseph Cao: Tôi không biết rõ ngân sách của Bộ Tư Pháp Louisiana, nhưng ngân sách của VPDB Quốc Hội là 1.4 triệu, tôi chưa có thời gian để xem nên không rõ.

NV: Ði từ ngân sách 1.4 triệu đến ngân sách của Bộ Tư Pháp, chắc chắn là cao hơn như vậy, thì ông có nghĩ là có đủ kinh nghiệm quản trị một bộ như thế không?

DB Joseph Cao: Trong vấn đề quản trị, mặc dù ngân khoản là 1.4 triệu hay 100 triệu, tôi thấy sự quản trị giống nhau, phải cần biết đối xử với người làm, người phụ tá làm sao? Phải biết tiếp xúc với người ngoài làm sao, đó là những việc làm của một người bộ trưởng Tư pháp để quản trị những người làm của mình, giống như là giữ cho kỹ số tiền mà văn phòng cần phải chi phí. Tôi thấy 1.4 triệu hay 100 triệu, nó không đòi hỏi một khả năng gì khác ngoài những việc tôi đã làm ở Quốc Hội trong hai năm qua.

Dân Biểu Joseph Cao Quang Ánh trong một buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2010. Vị cựu dân biểu liên bang đầu tiên gốc Việt đã tuyên bố tranh cử chức vụ bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Louisiana. (Hình: Tim Sloan/AFP/Getty Images)

NV: Chuyển qua về vấn đề dầu loang, nếu đắc cử BT Tư pháp thì ông có những chương trình gì để giúp đỡ người dân Louisiana đối phó với hậu quả của nạn dầu loang này?

DB Joseph Cao: Thứ nhất, tôi nghĩ là văn phòng của người bộ trưởng cần phải điều tra thủ tục bồi thường, trong những việc làm của ông Ken Feinberg. Ðó là vấn đề mà tôi thấy trong hai ba tháng qua, tôi thấy người BT Tư pháp cần xem vấn đề bồi thường có công bằng cho người dân bị thiệt hại hay không!?

Thứ hai, về vấn đề dầu loang thì chúng ta phải chú ý tới cần phải làm sao tranh đấu cho quyền lợi của tiểu bang, đòi công ty BP phải bồi thường đầy đủ cho tiểu bang để xây dựng lại những thiệt hại.

Thứ 3 là vấn đề kinh tế, về luật pháp, BP phải cần bồi thường đầy đủ để cho tiểu bang có một ngân khoản xây dựng lại những ngành kỹ nghệ bị ảnh hưởng như kỹ nghệ du lịch, kỹ nghệ hải sản.

Thứ 4 là vấn đề moratorium (cấm khoan dầu) của Tổng Thống Obama, đó là một trong những vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của tiểu bang Louisiana. Tôi thấy ông bộ trưởng hiện nay chưa quan tâm tới những vấn đề đó đầy đủ.

NV: Sau khi có tin ông ra tranh cử chức vụ này thì ông có thấy ở địa phương họ phản ứng ra sao, họ ủng hộ như thế nào? Cụ thể là trong cộng đồng Việt Nam có ai nói gì về việc này không?

DB Joseph Cao: Nói chung những người dân ở vùng miền Nam Louisiana và vùng Ðông Nam thì họ rất là mong muốn tôi ra tranh cử một chức vụ nào khác (sau chức vụ dân biểu). Tại vì họ thấy trong hai năm qua, sự có mặt của tôi trong Quốc Hội rất tốt cho tiểu bang cũng như là tôi có lòng để giúp cho dân nên họ muốn tôi ra tranh cử. Sau khi tôi có tuyên bố, thì có rất nhiều những người ở ngoài đường họ tới bắt tay, họ chúc mừng và họ cũng có niềm hy vọng là tôi sẽ thắng. Nhưng nói chung là mặc dầu tôi thua trong việc tái tranh cử Quốc Hội liên bang, những người dân ở đây họ vẫn còn có goodwill (thiện cảm) đối với tôi. Họ muốn cho tôi thành công trong chức vụ khác và tôi hy vọng sự ủng hộ cho tôi trong chức vụ này cũng giống như là sự ủng hộ họ đã cho tôi trong hai năm qua vẫn còn ở đó.

NV: Trong chính trường thì có nhân vật nào lên tiếng “endorse” ông chưa?

DB Joseph Cao: Vấn đề endorsement thì chúng tôi chưa có xin. Nhưng tôi đã nói chuyện cùng với rất nhiều người từ những người dân biểu đến những người lãnh đạo trong quận, thành phố, những người đó họ cũng ngỏ ý ủng hộ tôi nếu tôi cần tới.

NV: Ông có tiên đoán là cuộc tranh cử này sẽ cần bao nhiêu quỹ và ông có nghĩ rằng sẽ đạt được mục tiêu đó không?

DB Joseph Cao: Nếu nói về vấn đề ngân khoản mà tôi cần tới thì ít nhất cũng phải 1 triệu đô la. Trong việc tái tranh cử liên bang vừa qua thì tôi có xài 1.3 -1.4 triệu, đó là trong địa hạt 2 ở Louisiana. Tiểu bang Louisiana có 6 địa hạt của Quốc Hội liên bang cho nên tôi thấy nếu cho tôi một ngân khoản có đủ để có thể thành công thì tôi nghĩ chắc là khoảng 1 triệu đô.

NV: Ông nghĩ rằng sẽ gây được số quỹ này phải không? Có ai đã cam kết là sẽ góp quỹ chưa?

DB Joseph Cao: Trong ngày hôm qua, tôi chỉ gọi cho 2 người bạn thân, thì mỗi người cho tôi là 5 ngàn đô để cho tôi ra tranh cử và tôi cũng hy vọng là một số thành phần trong cộng đồng quan tâm tới sự tranh cử này, là những văn phòng luật sư, những luật sư người Mỹ gốc Việt, dù ở Louisiana, ở Texas hay Cali. Nếu mỗi văn phòng luật sư cho tôi khoảng 300-500 đô, trong nước Mỹ có khoảng 1,000 văn phòng luật sư, là tôi có khoảng 300,000-1 triệu đô để tranh cử cho chức vụ này.

Nói chung thì chức vụ này, một lần nữa là sự hãnh diện cho cộng đồng của chúng ta. Nếu chúng ta có một tiếng nói cho cộng đồng thì bắt buộc những người trong cộng đồng cần ủng hộ cho những chính trị gia ra tranh cử những chức vụ lớn như là bộ trưởng Tư pháp hay là những chức vụ của Quốc Hội liên bang.

Trong hai năm qua lúc tôi ở trong Quốc Hội, tiếng nói của tôi rất là quan trọng, nhất là lúc mà liên hệ đến Bộ Ngoại Giao, đến Việt Nam hay đòi hỏi chính phủ liên bang giúp cho người dân ở Louisiana. Tôi nghĩ chức vụ bộ trưởng Tư pháp cũng cho tôi một môi trường để tôi tiếp tục giúp cho người dân ở đây. Thứ hai nữa là làm sao tranh đấu quyền lợi trong những vấn đề liên quan đến cộng đồng chúng ta mặc dù có ở Louisina hay là không.

NV: Xin cám ơn ông rất nhiều.

%d bloggers like this: