Trang chủ > Chính trị & Xã hội > Mai mang khẩu hiệu này đi được không?

Mai mang khẩu hiệu này đi được không?

Tháng Bảy 17, 2011

Người Buôn Gió

Khẩu hiệu ghi rằng;

– Đảng quang vinh
– Bác Hồ vĩ đại
– Dân tộc anh hùng

Mai cầm cái khẩu hiệu này xuống đường đi biểu tình chống bọn Trung Quốc xâm lược, cho  bọn xâm lược Trung Quốc sợ luôn nhỉ. Nó nhìn thấy khẩu hiểu hùng dũng thế này, chắc nó chả dám thôn tính biển đảo của ta nữa, vì ta đã có quang vinh, vĩ đại, anh hùng…nó nhìn thấy thế chắc sẽ sợ vỡ mật. Lên tàu Ngư Chính tháo chạy về nước cả lũ.

Chỉ sợ nó nhìn thấy, lại cười sằng sặc bảo rằng người xưa chiến trận thường có 3 yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nay 3 cái, tao có 2 rồi, mày anh hùng thì làm được cái gì ?

Nhân đây Buôn Gió thơ rằng

Đảng là mẹ, Bác là cha
Đến khi bác mất , Đảng ra đứng đầu
Dân ta dẫu có anh hùng.
Nhưng mà Bác mất, xuống cùng đứng thôi

 

Advertisements
%d bloggers like this: