Đạp

Tháng Bảy 23, 2011
 
Đạp vào mặt bà

Đạp xuống mặt ông

Đạp vào mặt nó

Đạp vào mặt mày

Đạp xuống mặt chúng

 

Bà trí thức yêu nước?

Đạp cho bà gãy sống mũi!

Ông nhân sĩ đòi dân chủ?

Đạp cho ông lòi tròng mắt!

Nó sinh viên đòi biển đảo?

Đạp nó bể gò má!

Mày cách mạng chống Tàu?

Đạp cho mày sặc máu!

 

Đạp cái chơi

Đạp khơi khơi

Đạp cho bõ ghét

Đạp cho đỡ buồn chân

Đạp để thấy tao mạnh

Đạp để thấy tao khác

Đạp là trách nhiệm

Đạp rồi lãnh lương

 

Tao không đồng bào với bọn mày

Tao không nhân dân với bọn mày

Tao không đồng chí với bọn mày

Tao không cá nước với bọn mày

Tao không tổ quốc với bọn mày

 

Ừ, tao là con hoang

Tao là súc vật

Tao là phản quốc

 

Làm chó gì tao nào?

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: