Trang chủ > Trung Quốc > Lạm phát tại Trung Quốc đạt mức cao nhất từ 3 năm qua

Lạm phát tại Trung Quốc đạt mức cao nhất từ 3 năm qua

Tháng Tám 9, 2011
Giá gàng gia tăng ở một siêu thị ở Vân Nam (Reuters)Mai Vân, RFI: Theo cơ quan thống kê Trung Quốc vào hôm nay, 09/08/2011, lạm phát trong tháng Bảy vừa qua tại nước này đã lên 6,5% tính theo nhịp độ hàng năm. Đây là mức cao nhất từ tháng Sáu năm 2008 đến nay. Ngay vào tháng Sáu, tỷ lệ lạm phát Trung Quốc đã lên đến 6,4%, trong khi chính quyền Bắc Kinh đề ra mục tiêu kềm hãm việc tăng giá ở mức 4%.

Giá gàng gia tăng ở một siêu thị ở Vân Nam (Reuters)

 
Tỷ lệ lạm phát vừa được công bố càng làm tăng mối lo ngại trên mặt xã hội cũng như chính trị trước tình trạng giá cả tăng cao, và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Trung Quốc ngày càng sâu rộng. Giá cả tăng cũng sẽ ăn sâu vào khoảng tiết kiệm không lồ của dân chúng Trung Quốc.

Theo cơ quan thống kê Trung Quốc, giá lương thực đã tăng rất cao trong tháng Bảy : 14,8%. Những người chiụ hầu quả nặng nề nhất là tầng lớp không khá giả mà thực phẩm chiếm hơn 1/3 thu nhập. Trong những tháng gần đây, nhiều vụ bạo động lớn đã nổ ra do giá cả tăng cao.

Chính quyền Bắc Kinh lại càng lo ngại hơn do bối cảnh khủng hoảng thế giới hiện nay, với các thị trường tài chính hoảng hốt sau khi Hoa Kỳ bị hạ điểm tín nhiệm, và Châu Âu đang phải đối phó với khủng hoảng nợ công.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, dù đã lên cao đáng ngại trong tháng Bảy, nhưng tỷ lệ lạm phát tại Trung Quốc đã gần chạm đỉnh, và sẽ giảm đi trong các tháng cuối năm, khi những biện pháp kềm hãm giá cả của chính quyền bắt đầu có hiệu lực.

%d bloggers like this: