Lưu trữ

Archive for the ‘Dạ tiệc quỷ – Võ Thị Hảo’ Category

Dạ tiệc quỷ – chương 2: Trăng lạnh

Tháng Mười Hai 22, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Dậy nào, ngẩng
Ra kia đòi lại xương thịt
Khóc hờ rã rượi linh hồn Xem chi tiết…

Dạ tiệc quỷ – chương 1: Lời nguyền

Tháng Mười Hai 18, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Võ Thị Hảo, DCVOnline Xem chi tiết…