Lưu trữ

Archive for the ‘Hồi ký Trần Văn Giàu’ Category

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 7)

17. Chính phủ VNDCCH – Hồ Chủ tịch tán thành kháng chiến

Huấn lệnh của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
gởi cho nhân dân Nam Bộ Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 6)

15. Pháp chiếm trung tâm Sài Gòn bằng vũ lực Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 5)

12. Ngày 2 tháng 9:
Máu đồng bào bắt đầu chảy ở Sài Gòn Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 4)

9. Quyết định cho tàu ghe cấp tốc đi rước tù chính trị Côn Đảo về Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 3)

8. Ngày 25 tháng 8 Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 2)

4. Ta tập hợp lực lượng yêu nước.
Sự phân hoá của các lực lượng chính trị thân Nhật
ở Sài Gòn sau khi Nhật đầu hàng.
Sự thành lập nhanh chóng và sự tan vỡ cấp kỳ
của “Mặt trận Quốc Gia Thống Nhất”. Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm

TỔNG KHỞI NGHĨA THÀNH CÔNG: KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP BẮT ĐẦU Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ tư (đoạn 5)

9. Binh vận thành công Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ tư (đoạn 4)

7. “Buồn ngủ gặp chiếu manh, hay là việc tổ chức Thanh niên Tiền phong

Sau cuộc đảo chánh Nhật 9/3, bọn tôi lần lượt đặt ra cho Xứ bộ mấy nhiệm vụ cần kíp: Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ tư (đoạn 3)

6. Lo việc thống nhất các tổ chức cộng sản ở Nam Kỳ và lo việc đặt lại liên lạc với miền Bắc

Triển vọng tươi sáng thật. Thế nhưng hãy còn một chấm đen trong tình hình tổ chức của Đảng ở Nam Kỳ, hãy còn một vấn đề, một vướng mắc, nếu không kịp giải quyết xong bây giờ thì sau sẽ có trở ngại: thống nhất cộng sản ở Nam Kỳ và nối lại với Trung ương. Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ tư (tiếp theo)

3. Chuẩn bị thành lập chiến khu Đất Cuốc và chiến khu Thủ Thừa Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ tư

TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA

Chương này ghi lại một phần những điều tôi đã nghĩ, đã làm, đã thấy trong khoảng thời gian từ sau khi chúng tôi lập lại Xứ ủy Nam Kỳ, tháng 10 năm 1943, đến trước khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ ba (tiếp theo)

Về lại Sài Gòn: Chỉ thị của Xứ ủy cho Ban cán sự thành

Về Sài Gòn lần này, lần cuối năm 1943, tôi đi thẳng lên Gò Vấp.  Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ ba

TỔ CHỨC LẠI  XỨ UỶ Xem chi tiết…

Đọc Hồi Ký Trần Văn Giàu (I)

Tháng Mười Hai 30, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Văn Lục: Ông Trần Văn Giàu vừa chết ngày 16/12/2010 vừa qua. Ông là một trong số ít ỏi những người cộng sản kỳ cựu nhất của thập niên 1930-40 còn sống ở đầu thế kỷ 21. Chỉ 3 ngày sau khi ông chết, tập Hồi ký của ông, được nhiều người trông đợi, mới được xuất hiện trên hai trang báo điện tử viet-studies và diendan.org ở hải ngoại. Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ hai

Tháng Mười Hai 28, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÀ LẠT, PHÚ LẠC, U MINH

Suốt đêm đầu tiên vượt ngục, chúng tôi thay phiên nhau bơi chiếc ghe lường (xuồng lớn làm bằng cả một thân cây bị khoét ruột banh bìa), chúng tôi khiêng qua mấy cái thác; Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ nhất (II)

Tháng Mười Hai 26, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5. Căng Tà Lài: “Trại lao động đặc biệt”

Đường lên trại giam Xem chi tiết…

Hồi ký Trần Văn Giàu – Phần thứ nhất

Tháng Mười Hai 22, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TỪ NGỒI TÙ KHÁM LỚN ĐẾN VƯỢT NGỤC TÀ LÀI Xem chi tiết…

Hồi ký Trần Văn Giàu – Lời nói đầu

Tháng Mười Hai 22, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU Xem chi tiết…