Archive

Archive for the ‘Hồi ký Trần Văn Giàu’ Category

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 7)

Tháng Ba 9, 2011 Để lại phản hồi

17. Chính phủ VNDCCH – Hồ Chủ tịch tán thành kháng chiến

Huấn lệnh của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
gởi cho nhân dân Nam Bộ Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 6)

Tháng Hai 28, 2011 Để lại phản hồi

15. Pháp chiếm trung tâm Sài Gòn bằng vũ lực Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 5)

Tháng Hai 27, 2011 Để lại phản hồi

12. Ngày 2 tháng 9:
Máu đồng bào bắt đầu chảy ở Sài Gòn Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 4)

Tháng Hai 25, 2011 Để lại phản hồi

9. Quyết định cho tàu ghe cấp tốc đi rước tù chính trị Côn Đảo về Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 3)

Tháng Hai 23, 2011 Để lại phản hồi

8. Ngày 25 tháng 8 Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm (đoạn 2)

Tháng Hai 22, 2011 Để lại phản hồi

4. Ta tập hợp lực lượng yêu nước.
Sự phân hoá của các lực lượng chính trị thân Nhật
ở Sài Gòn sau khi Nhật đầu hàng.
Sự thành lập nhanh chóng và sự tan vỡ cấp kỳ
của “Mặt trận Quốc Gia Thống Nhất”. Xem chi tiết…

Hồi Ký Trần Văn Giàu – Phần thứ năm

Tháng Hai 2, 2011 Để lại phản hồi

TỔNG KHỞI NGHĨA THÀNH CÔNG: KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP BẮT ĐẦU Xem chi tiết…