Lưu trữ

Posts Tagged ‘Bình Dương’

Bình Dương sắp có ‘China town’

BÌNH DƯƠNG (NLÐ) – Không nói chừng nào sẽ hoàn thành nhưng công trình xây dựng một ‘China town’ đầu tiên của Việt Nam đã được khởi công sáng 22 tháng 5 tại tỉnh Bình Dương.

Phác thảo thiết kế Chinatown tại tỉnh Bình Dương. (Hình: tài liệu của Becamex)

Xem chi tiết…