Lưu trữ

Posts Tagged ‘buôn gỗ lậu’

Cây rừng kêu cứu

Gia Minh, biên tập viên: Báo cáo của một tổ chức theo dõi về môi trường vừa công bố hôm ngày 28 tháng 7 vừa qua nêu rõ tình trạng một số công ty Việt Nam lâu nay đang tiến hành họat động khai thác, vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam để rồi chế biến thành các sản phẩm mộc gia dụng xuất sang các nước khác.

Vùng Attapeu ở ngay biên giới Lào Việt Nam là một trạm chứa gỗ quy mô của các công ty buôn gỗ lậu

Xem chi tiết…