Lưu trữ

Posts Tagged ‘cưỡng chế đất’

Cưỡng chế đất tại Chợ Mới, An Giang

Gia Minh, biên tập viên: Tình trạng thu hồi đất, nhất là đất nông nghiệp, của người dân với mục đích được nói là thực hiện dự án công cộng, trong khi chưa có phương án ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân trong diện giải tỏa dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ phía người dân mất đất.

Huyện Chợ Mới tỉnh An Giang Xem chi tiết…