Lưu trữ

Posts Tagged ‘cải tổ’

Chờ Lãnh Tụ Cấp Tiến?

Trần Khải, Việt Báo:  Có nên chờ một lãnh tụ Gorbachev tại Việt Nam? Hay là chờ cho tới khi một nhóm lãnh tụ Đảng CSVN bỗng nhiên có tinh thần tự giác xây dựng dân chủ tự do mà không cần áp lực nào của ngưòi dân?
Nghĩa là, chờ một nền dân chủ tự do được ban phát? Thí dụ, một hôm, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “hốt nhiên đại ngộ,” và tuyên bố rằng Việt Nam sẽ khẩn cấp chuyển sang chế độ dân chủ đa đảng? Xem chi tiết…

Trí thức Trung Quốc kêu gọi cải tổ

Mục tiêu hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc là ổn định xã hộiLê Phước, RFI: Gần đây, tại Trung Quốc, nhiều trí thức và ngay cả những quan chức cấp cao cũng lên tiếng ủng hộ sự cần thiết cải tổ. Họ không chống lại chế độ, mà chỉ đề xuất giải pháp dung hòa giữa các phong trào phản kháng xã hội và ổn định chính trị. Nguyệt san ngoại giao Le Monde Diplomatique số ra tháng 7 đăng lại một bản kiến nghị của giới trí thức Trung Quốc liên quan đến vấn đề này với dòng tựa khá ấn tượng : « Giới nghiên cứu Trung Quốc đề nghị cải tổ trong nước ».
 

Mục tiêu hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc là ổn định xã hội.  REUTERS