Lưu trữ

Posts Tagged ‘Chợ Tết’

Chợ Tết cộng đồng vùng Washington DC

Hà Vũ – VOA: Trong hai ngày thứ Bảy 29 tháng 1 và 30 tháng 1, 2011 nhằm ngày 26 và 27 tháng Chạp năm Canh Dần, lần lượt Hội Người Việt Cao niên và Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức chợ Tết tại trường Trung học Langley, McLean, Virginia. Mời quý vị cùng Hà Vũ đi một vòng hai chợ Tết trong chuyên mục Sinh hoạt Cộng đồng tuần này. Xem chi tiết…