Lưu trữ

Posts Tagged ‘Chủ nghĩa Cộng sản’

Cảm ơn nhân dân Liên Xô!

Hà Văn Thùy, BBC: Gần 60 năm, nhưng buổi sáng mùa đông ấy vẫn ám ảnh tôi trong nỗi kinh hoàng. Tiếng đạn nổ xé trời, rồi lính Tây và bảo hoàng tràn vào làng. Những ngôi nhà rừng rực cháy. Lính xông vào từng nhà cướp phá, bắt gà, bắt lợn rồi lùa tất cả mọi người ra giữa sân đình. Lớn, bé, già, trẻ … trong đó có thằng bé sáu tuổi gầy còm là tôi ngồi xếp hàng trong nỗi lo sợ đến thắt ruột.

Cách mạng tháng 10 từng là niềm hy vọng cho nhiều người ở miền Bắc Việt Nam Xem chi tiết…

Phạm Đình Trọng – Thời điểm quyết định số phận dân tộc Việt Nam

Tháng Mười 29, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phạm Đình Trọng / talawas

Chủ nghĩa Cộng sản của học thuyết Mác là ngoại lai. Theo đuổi chủ nghĩa Cộng sản là phải hướng ngoại, quay lưng lại dân tộc!

Xem chi tiết…