Lưu trữ

Posts Tagged ‘Chủ nghĩa tư bản nhà nước’

Chủ nghĩa tư bản nhà nước ở Việt Nam và sự đi lên của Đông nam Á

Nguồn: GS Lê Song, East Asia Forum, Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ:

Báo cáo Viễn cảnh Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy các nền kinh tế “thần kỳ” ở châu Á đã được phục hồi trong thời kỳ sau khủng hoảng tài chính, mặc dù Hoa Kỳ và châu Âu vẫn đang trải qua tình trạng tăng trưởng yếu kém. Xem chi tiết…