Lưu trữ

Posts Tagged ‘Chinatown’

Sắp có khu người Hoa ở Bình Dương

BBC: Một khu phố dành riêng cho Hoa kiều đang được xây dựng tại thành phố mới Bình Dương với hứa hẹn “mang đậm màu sắc Trung Hoa”.

Bình Dương sắp có ‘China town’

BÌNH DƯƠNG (NLÐ) – Không nói chừng nào sẽ hoàn thành nhưng công trình xây dựng một ‘China town’ đầu tiên của Việt Nam đã được khởi công sáng 22 tháng 5 tại tỉnh Bình Dương.

Phác thảo thiết kế Chinatown tại tỉnh Bình Dương. (Hình: tài liệu của Becamex)

Xem chi tiết…