Lưu trữ

Posts Tagged ‘Chùa Giác Viên’

Sài Gòn, những di tích thành phế tích

Nguyễn Ðạt/Người Việt:

SÀI GÒN – Một ngày trong tháng 4, 2011 vừa qua, có dịp ghé làng An Phú xưa, nay thuộc quận 2 (tách ra từ quận Thủ Ðức), chúng tôi tới thăm đình An Phú nổi tiếng ở đây. Xem chi tiết…