Lưu trữ

Posts Tagged ‘con lai’

WikiLeaks tiết lộ về con lai ở Việt Nam

Người Việt: Tình trạng của các “con lai Mỹ” còn ở lại Việt Nam sau khi Quốc Hội Hoa Kỳ đã đưa ra đạo luật năm 1987 tiếp nhận họ đến Hoa Kỳ với tư cách tị nạn, đã được trình bày qua một bức công điện đề ngày 17 tháng 5 năm 2000 gởi từ tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và vừa được WikiLeaks công bố hôm 28 tháng 4 năm 2011. Xem chi tiết…