Lưu trữ

Posts Tagged ‘đại biểu Quốc Hội’

Nhiều ĐBQH “nói dai, nói dài, nói dại”

Đỗ Hiếu, phóng viên RFA: Qua kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa 13, phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói là có nhiều nội dung trùng lặp, chưa phản ánh đúng thực tế và còn có những phát biểu được cho là “nói dai, nói dài, nói dại”.

Chuẩn bị treo biểu ngữ tuyên truyền, vận động cho kỳ Bầu cử ĐBQH khóa 13 diễn ra tại Hà Nội ngày 22/5/2011. Ảnh chụp ngày 17/5/2011. Xem chi tiết…