Lưu trữ

Posts Tagged ‘Ðại Bình’

Làng cổ Ðại Bình không còn bình yên

Phóng sự của Phương Ngạn/Người Việt

QUẢNG NAM -Ðại Bình là một làng quê vốn yên bình, ba mặt giáp sông Thu Bồn, Vu Gia và mặt phía Tây Bắc giáp trung du Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ðại Bình (còn có tên Ðại Bường) là một làng cổ, được khai canh lập nghiệp vào năm 1778 bởi các tiền hiền họ Trần Kim và Nguyễn Kim, vào đời Vua Thái Ðức (niên hiệu của Minh Ðức Hoàng Ðế Nguyễn Nhạc). Xem chi tiết…