Lưu trữ

Posts Tagged ‘Đại hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam thế giới’

Đại Hội TNSV 6: Ðã hiểu ‘quê hương’ không chỉ là ‘home’

Phỏng vấn giới trẻ sau khi tham dự Ðại Hội 6 

Hà Giang/Người Việt thực hiện

 LTS: Ðại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 6 (Ðại Hội 6) kéo dài 4 ngày, với chủ đề “Vượt tường lửa! Hoạt động mạng, cùng thay đổi xã hội,” tại Manila, Philippines, bế mạc vào chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 8 vừa qua. Xem chi tiết…

Việt Nam theo dõi và đe dọa Đại hội TNSV Việt nam Thế giới?

Gia Minh, biên tập viên: Đại hội thanh niên sinh viên Việt nam Thế giới vừa kết thúc vào ngày 7 tháng 8 vừa qua tại Manila, Philippines.

Cô Lily Ngọc Hiếu Nguyễn, người phụ trách mảng truyền thông của Đại hội Xem chi tiết…