Lưu trữ

Posts Tagged ‘động Phong Nha-Kẻ Bàng’

Ðộng Phong Nha, kiệt tác thiên nhiên, trơ trọi văn hóa

Trần Tiến Dũng/Người Việt

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến được vùng núi đá vôi có động Phong Nha-Kẻ Bàng nổi tiếng. Ngay cái nhìn đầu tiên, du khách phải đối diện với hai hình ảnh trái ngược nhau. Cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, còn phố thị thì xây cất bát nháo, lôm côm không ra một phong cách ngô khoai gì. Nói cách khác là di sản thiên nhiên thế giới này đang bị khai thác theo kiểu vô tư cắn xé, bòn rút, thậm chí chẳng màng đến chuyện giữ cho di sản thiên nhiên được Liên Hiệp Quốc công nhận này một chút sĩ diện. Xem chi tiết…