Lưu trữ

Posts Tagged ‘đa đảng’

Chờ Lãnh Tụ Cấp Tiến?

Trần Khải, Việt Báo:  Có nên chờ một lãnh tụ Gorbachev tại Việt Nam? Hay là chờ cho tới khi một nhóm lãnh tụ Đảng CSVN bỗng nhiên có tinh thần tự giác xây dựng dân chủ tự do mà không cần áp lực nào của ngưòi dân?
Nghĩa là, chờ một nền dân chủ tự do được ban phát? Thí dụ, một hôm, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “hốt nhiên đại ngộ,” và tuyên bố rằng Việt Nam sẽ khẩn cấp chuyển sang chế độ dân chủ đa đảng? Xem chi tiết…

Xây dựng hệ thống chính trị đa đảng ở VN

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XIBBC: Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã phát biểu trước hội đồng xét xử phúc thẩm:

“Tôi không chống đối Đảng cộng sản Việt Nam, tôi chỉ yêu cầu xây dựng một hệ thống đa đảng cho phép cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích cuối cùng của nhân dân và đất nước.” Xem chi tiết…