Lưu trữ

Posts Tagged ‘đa nguyên’

Hòa Hợp Hòa Giải?

Trần Khải, Việt Báo: Hòa hợp hòa giải là một đề tài nhạy cảm. Không chỉ với người hải ngoại, mà với cả các thành phần diều hâu của Bộ Công An CSVN.
Trong khi kêu gọi hòa hợp hòa giải tại hải ngoại dễ dàng bị chụp mũ là mắc mưu Việt Cộng, gài mưu để cộng đồng trở về đầu hàng Việt Cộng, thì nhà nước CSVN xem chuyện hòa hợp hòa giải chỉ là màn ‘diễn biến hòa bình” ẩn hiện dưới các thế cờ Mỹ-Âu để xóa sổ những chế độ cộng sản cuối cùng của nhân loại. Xem chi tiết…

Gorbachev Của Việt Nam

Trần Khải, Việt Báo: Trong khi hầu hết các nước trên thế giới vui mừng vì có lãnh tụ Xô viết Mikhail Gorbachev góp sức giải thể chế độ Liên Bang Xô viết năm 1991, các nước cộng sản Châu Á dưới trướng của Trung Quốc lại căm thù Gorbachev không sao kể xiết. Và cứ mỗi lần củng cố lý luận, các quan chức Trung Quốc, và cả Cộng Sản Việt Nam lại cảnh giác rằng phaỉ coi chừng có những Gorbachev len lỏi trong hàng ngũ cán bộ.
Và đó là suy nghĩ căn bản để Đảng Cộng Sản VN nương tựa trong khi đaò tạo và xây dựng cán bộ lãnh đaọ tương lai: họ chỉ còn tin vào con và cháu của họ. Họ không còn tin vào người ngoài dòng tộc nữa. Ngắn gọn, các lãnh tụ CSVN không còn tin vào nhân dân nữa. Xem chi tiết…

Nguyễn Ngọc Già – Đa nguyên ơi hỡi đa nguyên!

Tháng Mười Một 28, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Nguyễn Ngọc Già, Dân Luận: Xem chi tiết…