Lưu trữ

Posts Tagged ‘danh sách CPC’

Việt Nam bị đề nghị vào lại danh sách CPC

Việt-Long, RFA: Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ Chris Smith và Ed Royce đã đính kèm tu chính án nhân quyền và điều khoản đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC vào Dự luật chuẩn chi cho Bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Dân biểu Edward Randall Royce, đại diện 600 ngàn dân của đơn vị tuyển cử liên bang 44, ở gần Little Saigon của California, trả lời Việt-Long về việc này.

Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Edward Randall Royce Xem chi tiết…

10 tổ chức người Việt đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

WASHINGTON DC (NV) – Mười tổ chức và đảng phái chính trị người Việt ở hải ngoại gửi văn thư đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa tên nước Việt Nam trở lại danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt” (CPC). Xem chi tiết…

Các nhà lập pháp Mỹ đòi đưa Việt Nam vào danh sách CPC

Tháng Mười Hai 18, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VOA: Hạ Viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm kêu gọi đưa Việt Nam vào sổ đen ghi tên các nước đã có những “vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do tôn giáo”. Xem chi tiết…