Lưu trữ

Posts Tagged ‘Di Tản’

Những câu chuyện Di Tản của nhà văn Tiểu Tử

Tường An, thông tín viên RFA: Hành trình vượt biên được nói nhiều, viết nhiều bởi những ngòi bút hải ngoại, nhưng bên cạnh cuộc vượt biên vĩ đại đó, những hình ảnh của cuộc di tản cũng không kém phần đau thương của người dân Việt Nam hầu như bị bỏ quên. Xem chi tiết…