Lưu trữ

Posts Tagged ‘Giỗ Tổ Hùng Vương’

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hà Vũ – VOA: Vào ngày thứ bảy 9 tháng 4 vừa qua, Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 tại trường phổ thông cơ sở Holmes ở thành phố Alexandria, Virginia với sự tham dự của các hội đoàn và đồng bào trong vùng. Hà Vũ đã đến dự buổi lễ và ghi lại một số chi tiết và ý kiến của một số người tham dự trong chuyên mục Sinh hoạt cộng đồng tuần này.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 tại trường phổ thông cơ sở Holmes ở thành phố Alexandria, Virginia, 9/4/2011Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 tại trường phổ thông cơ sở Holmes ở thành phố Alexandria, Virginia, 9/4/2011

Xem chi tiết…