Lưu trữ

Posts Tagged ‘hải quân’

Mỹ-Việt tập luyện hải quân từ 15/07

BBC: Tin cho hay hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ bắt đầu đợt hoạt động chung từ ngày 15/07 tới ở ngoài khơi Đà Nẵng.