Lưu trữ

Posts Tagged ‘Hãy cùng em điệu Sarikakeo’

Tạm đình chỉ phim “Hãy cùng em điệu Sarikakeo”

Quốc Việt, thông tín viên RFA: Hãy cùng em điệu Sarikakeo là bộ phim truyền hình dài 30 tập của tác giả Nguyễn Thị Hồng Xuân. Xem chi tiết…