Lưu trữ

Posts Tagged ‘Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ’

Ðài phát thanh mới, phát về VN từ làn sóng BBC cũ

NGƯỜI VIỆT, QUẬN CAM (NV) – Một đài phát thanh mới sẽ phát thanh về Việt Nam từ hải ngoại sử dụng tần số trung bình và giờ phát cũ của đài phát thanh BBC. Xem chi tiết…