Lưu trữ

Posts Tagged ‘làm than’

Theo dấu chân dân làm than – phóng sự

Leo núi khuân củi để làm ra vài ba đồng

Thanh Tú/Người Việt

Họ không phải là những lâm tặc xấu xa theo cách chính quyền hay báo chí vẫn gọi khi nói về công việc đốn cây làm than của họ.

Lấy than từ trong lò. Ðể lấy than cần phải có hai người, một người ở trong tuồn than ra ngoài, còn người ở ngoài sẽ chọn lựa những cục than nào tốt, không bị vỡ vụn cho vào bao để gánh về. (Hình: Thanh Tú/Người Việt)

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phóng sự Thẻ: