Lưu trữ

Posts Tagged ‘lao động Trung Quốc’

Việt Nam-lãnh thổ của Trung Quốc?

Song Chi, RFA Blog: Đọc những thông tin ngay trên báo chí chính thức của nhà nước Việt Nam thời gian qua mà cứ lấy làm lạ. Không hiểu các “trí tuệ đỉnh cao” trong Bộ chính trị và toàn bộ bộ máy cơ quan ban bệ từ trên xuống dưới làm việc, quản lý ra sao mà Việt Nam bây giờ cứ như là cái ao nhà, là lãnh thổ của Trung Quốc! Xem chi tiết…

Lao động Trung Quốc đe dọa an ninh Việt Nam

Nam Nguyên, phóng viên RFA: Hơn 1.000 lao động Trung Quốc làm việc không phép ở công trường nhà máy đạm Cà Mau, vài trăm lao động Trung Quốc không nghề không phép làm việc tại dự án bauxite Nhân Cơ Đak Nông.

Công nhân Trung Quốc và công nhân Việt Nam ở nhà máy Đạm Cà Mau. Xem chi tiết…

Công nhân TQ không có giấy phép lao động ở mỏ bauxite của VN

VOA: Gần 2/3 số công nhân Trung Quốc đang làm việc tại một trong số các mỏ bauxite gây tranh cãi ở Tây Nguyên không có giấy phép lao động. Xem chi tiết…