Lưu trữ

Posts Tagged ‘Lê Đăng Doanh’

‘Lạm phát phi mã sẽ làm tăng số người nghèo ở VN’

VOA: Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định rằng thành tựu xóa đói giảm nghèo của chính phủ Việt Nam cũng sẽ bị tác động trước tình hình kinh tế bất ổn như hiện nay. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Kinh tế Thẻ:,