Lưu trữ

Posts Tagged ‘Lê Sơn’

Hơn chục giáo dân Vinh bị bắt

Một số bị tố cáo tham gia đảng Việt Tân

HÀ NỘI 28-8 (TH) Hơn một chục thanh niên Công Giáo, tất cả đều là người của Giáo Phận Vinh, bị bắt giam trong một chiến dịch không biết đã chấm dứt chưa hay còn tiếp diễn.

Paul Nguyễn Minh Nhật, giáo dân Giáo Phận Vinh bị công an bắt. (Hình: Chuacuuthe.com)

Xem chi tiết…

Paulus Lê Sơn – Đến chơi nhà Cù Huy Hà Vũ nghĩ về cụm từ “Chống chính quyền”

Paulus Lê Sơn, Theo blog Paulus Lê Sơn:

Theo từ điển tiếng việt từ chống có nghĩa là như một điểm cố định vững chắc tựa vào một điểm khác để giữ cho vật này khỏi bị đổ vỡ, khỏi bị ngã nhào. Chẳng hạn như chống mái nhà đang trong tình thế sụp đổ. Nhưng từ chống cũng còn cho thấy nghĩa khác đó là chống lại những hành động gây phương hại đến cho một ai đó, một tập thể, tổ chức hay cả một xã hội. Chẳng hạn như chống áp bức, chống bất công, chống bán nước… Xem chi tiết…