Lưu trữ

Posts Tagged ‘Liên Xô’

Cảm ơn nhân dân Liên Xô!

Hà Văn Thùy, BBC: Gần 60 năm, nhưng buổi sáng mùa đông ấy vẫn ám ảnh tôi trong nỗi kinh hoàng. Tiếng đạn nổ xé trời, rồi lính Tây và bảo hoàng tràn vào làng. Những ngôi nhà rừng rực cháy. Lính xông vào từng nhà cướp phá, bắt gà, bắt lợn rồi lùa tất cả mọi người ra giữa sân đình. Lớn, bé, già, trẻ … trong đó có thằng bé sáu tuổi gầy còm là tôi ngồi xếp hàng trong nỗi lo sợ đến thắt ruột.

Cách mạng tháng 10 từng là niềm hy vọng cho nhiều người ở miền Bắc Việt Nam Xem chi tiết…