Lưu trữ

Posts Tagged ‘nợ nước ngoài’

Thách thức chờ đợi tân chính phủ VN

Quốc hội Việt Nam ngày 21/07/2011Quốc Phương, BBC Việt ngữ: Quốc hội khóa 13 của Việt Nam mở kỳ họp thứ nhất từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 tại Hà Nội, với một trong các nội dung quan trọng then chốt là việc chính thức bầu ra một tân Chính phủ cho nhiệm kỳ mới (2011-2015).

Quốc hội mới của Việt Nam khai mạc phiên họp đầu tiên ở Hà Nội ngày 21/07

Xem chi tiết…

Việt Nam: Nợ nước ngoài cao ảnh hưởng đến dịch vụ xã hội

Thanh Phương, RFI: Gánh nặng vay nợ gia tăng cộng với thiếu sự bù đắp từ ngoại hối có thể dẫn đến các biện pháp như tăng thuế, tăng vay nợ và giảm đầu tư cho các chương trình phát triển xã hội. Đó là một trong những lời cảnh báo của ông Cephas Lumina, chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc, khi đến công tác ở Việt Nam vào cuối tháng 3/2011. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Kinh tế Thẻ: