Lưu trữ

Posts Tagged ‘Ngày Hiến Chương Nhà Giáo’

Nghĩ về giáo dục nhân Ngày Nhà Giáo

Tháng Mười Một 19, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Đỗ Hiếu, RFA: “Phải làm thế nào để ngày nhà giáo có đúng ý nghĩa, tôn vinh các nhà giáo, không thể dùng chuyện ép phụ huynh đóng tiền, thực chất hành vi ấy bôi nhọ giáo viên.”  Thầy Đỗ Việt Khoa Xem chi tiết…