Lưu trữ

Posts Tagged ‘Ngô Bá Chín’

Mang nợ, xa xứ, tố cáo bị làm nô lệ

James C. McKinley Jr, New York Times
NKTA, Đàn Chim Việt

HOUSTON – Quảng cáo trên truyền hình Hà Nội đã quá quyến rũ đối với người thợ hàn, có thật đúng như thế không? Một công ty liên doanh với nhà nước cung cấp công ăn việc làm tại Hoa Kỳ trả $15 một giờ, cộng thêm lương phụ trội nếu làm thêm, một mức lương quá cao so với những người đàn ông như Ngô Bá Chín (Chiến?) có thể kiếm được tại Việt Nam. Xem chi tiết…