Lưu trữ

Posts Tagged ‘Nguyễn Đức Thành’

Bà Nga đã có kế thừa: những con két ca bài yêu nước.

Canhco, RFA Blog: Tuy không muốn nghe những gì đài HTV1 phát bởi lời nói đầu của cô xướng viên giới thiệu nội dung “người dân bức xúc khi một nhóm người biểu tình bị sự lợi dụng của các nhóm thù địch nước ngoài”! Xem chi tiết…