Lưu trữ

Posts Tagged ‘Nguyễn Thanh Giang’

‘Cách mạng dân chủ’ sau Cù Huy Hà Vũ?

BBC: Việc y án 7 năm tù với tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ dường như không làm nhiều người tại Hà Nội ngạc nhiên, bất chấp sức ép của nhiều trí thức và người ủng hộ ông Hà Vũ trong và ngoài nước.

 Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội nói với BBC rằng Đảng Cộng sản và chính phủ “thà để mất tiếng thơm đất nước” chứ không để bị xem là “thua”, dù đó là một gia đình công thần cách mạng. Xem chi tiết…

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang trả lời phỏng vấn đài Chân Trời Mới: Như dã thú ăn thịt con mình

Hoàng Long: Trong suốt khoảng thời gian qua, chúng ta đều đã được biết đến những sự kiến nóng bỏng tại Việt Nam, gần đây là việc xét xử Ts. Luật Cù Huy Hà Vũ tại thành phố Hà Nội vào ngày 4 tháng 4 năm 2011. Xin Tiến sĩ có thể cho quý thính giả của Đài được biết cách nhìn của Tiến sĩ về vụ xử vừa nêu? Xem chi tiết…

Nguyễn Thanh Giang trả lời phỏng vấn của Talawas

Tháng Mười 25, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?