Lưu trữ

Posts Tagged ‘Nguyễn Văn Lục’

Đọc Hồi Ký Trần Văn Giàu (I)

Tháng Mười Hai 30, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Văn Lục: Ông Trần Văn Giàu vừa chết ngày 16/12/2010 vừa qua. Ông là một trong số ít ỏi những người cộng sản kỳ cựu nhất của thập niên 1930-40 còn sống ở đầu thế kỷ 21. Chỉ 3 ngày sau khi ông chết, tập Hồi ký của ông, được nhiều người trông đợi, mới được xuất hiện trên hai trang báo điện tử viet-studies và diendan.org ở hải ngoại. Xem chi tiết…