Lưu trữ

Posts Tagged ‘Nhã Ca’

Nhã Ca – người xưa

Nhã Ca, Tạp Chí Da Màu:

Trời mùa đông ở Huế, lạnh cắt da cắt thịt mà con Mận phải dậy từ ba giờ sáng. Bà chủ là cái đồng hồ tốt nhất. Nếu có bữa nào Mận ngủ quên thì cứ đúng giờ bà chủ tỉnh dậy, gọi:

– Con Bần dậy chưa, dậy, xắt chuối cho heo ăn. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Truyện ngắn Thẻ: