Lưu trữ

Posts Tagged ‘nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia’

Sách “Tài năng và đắc dụng” bị phê bình

Mặc Lâm, biên tập viên RFA: Trong những ngày qua báo chí và nhiều trang blog xôn xao về việc nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia cho ấn hành quyển sách có tựa “Tài năng và đắc dụng” do GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương và PGS.TS. Phạm Hồng Tung đồng chủ biên. Xem chi tiết…