Lưu trữ

Posts Tagged ‘Pháp’

Người Việt trồng cần sa bị bắt tại Pháp

Tường An, thông tín viên RFATiếp theo Ba Lan, Canada, Hoa Kỳ và Úc, lại thêm một vụ trồng cần sa của người Việt bị khám phá tại Pháp. Xem chi tiết…