Lưu trữ

Posts Tagged ‘Quốc Gia Nghĩa Tử’

Quốc Gia Nghĩa Tử – tấm lòng của những đứa con

Tháng Mười Hai 25, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Người Việt: Ðốm lửa nhỏ giữa lòng Sài Gòn

LTS: Bài viết dưới đây được tác giả Nguyễn Khoa Thái Anh gởi đến tòa soạn từ Sài Gòn. Ðồng tác giả của bài ghi chép là cô Anh Anh, một cựu học sinh Quốc Gia Nghĩa Tử khóa 1974, có thân phụ là cựu sĩ quan Võ Bị Ðà Lạt khóa 11. Xin trân trọng gởi đến độc giả. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Phóng sự Thẻ: