Lưu trữ

Posts Tagged ‘Quân đội Nhân dân’

Quân đội VN kinh doanh gỗ lậu từ Lào?

Chất gỗ lên xe ở Sekong, Lào (ảnh của EIA)BBC: Tổ chức Điều tra Môi trường (Environmental Investigation Agency – EIA), trụ sở chính tại Anh quốc, nói lĩnh vực mua bán gỗ lậu đầy rẫy tham nhũng tại cả các cấp chính phủ.

Rừng nguyên sinh ở Lào đang ngày càng ít dần

 

Xem chi tiết…