Lưu trữ

Posts Tagged ‘quyền biểu tình’

Việt Nam : từ phản đối Trung Quốc đến đòi quyền biểu tình

Công an đàn áp người biểu tình (DR)Thanh Phương, RFI: Những hành động đàn áp thô bạo những người biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội đã gây bất bình trong dư luận và khiến phong trào phản đối Trung Quốc đang dần dần chuyển sang một cuộc vận động đòi thực thi một trong những quyền đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, đó là quyền biểu tình.

Công an đàn áp người biểu tình (DR)

Quyền biểu tình của công dân Việt Nam

Nam Nguyên, phóng viên RFA: Ngày 29/6/2011 Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội với tư cách công dân Việt Nam đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích điều 69 Hiến pháp 1992, theo đó công dân có quyền biểu tình theo qui định của pháp luật.

Biểu tình chống TQ ở Hà Nội hôm 26/6/2011

Xem chi tiết…