Lưu trữ

Posts Tagged ‘tội phạm’

Hoạt động tội phạm lan đến ban lãnh đạo Nga

Tháng Mười Hai 12, 2010 Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Thanh Hà, RFI: Đó là tuyên bố của nhân vật số 1 của Tòa Bảo hiến Nga. Thẩm phán Valeri Zordine đã khopong ngần ngại tố cáo hiện tượng các hoạt động tội phạm lan rộng trong đến guồng máy lãnh đạo của nước Nga, cững như thái độ khoan hồng nếu không muốn nói là đồng lõa của các giới chức chính quyền. Xem chi tiết…
Chuyên mục:Quốc tế Thẻ:,