Lưu trữ

Posts Tagged ‘tỷ giá’

‘Bất thường và lẫn lộn’

BBC:Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị có các biện pháp để khôi phục sự ổn định kinh tế và lòng tin của người dân theo dưới sức ép của các nhà tài trợ họp ở Hà Tĩnh trong tuần trước.

Các mặt hàng ở Việt Nam đều tăng giá mạnh trong những tháng gần đây

Xem chi tiết…